Back to top

LANGS LØYPA

Ecotrail-løpene ønsker å vise frem byens natur- og kulturhistorie.

Kos deg med noen utdrag fra løypa:

HOLMENKOLLBAKKEN. Oslo er ikke kjent for skyskrapere. Men Holmenkollbakken. Det er Norges største turistattraksjon og ganske sikkert verdens mest kjente hoppbakke. Det er også den eldste som fortsatt er i bruk. Arkitektonisk er det et fascinerende bygg, og de som tar sats fra hoppkanten er også det. Holmenkollbakken er blitt ombygd til sammen 19 ganger, siste gang foran VM i 2011. Da sprakk budsjettet med 4400 prosent, og endte på snaut 2 milliarder kroner. Den er tegnet av belgisk-danske JDS Architects, og bakken eies av Oslo kommune. Løypa vår for 80 og 50 km går rundt gropa og under hopptårnet. Visste du forresten at det er mulig å leie en leilighet på toppen?

Holmenkollbakken. Photo: Marit Karlsen
(Foto: Marit Karlsen)

VÆKERØPARKEN. Dette området ble anlagt som engelsk, romantisk landskapspark på 1600-tallet. Den er en av de få av sitt slag i landet og er av nasjonal verdi som kulturminne. Parken er godt bevart, og har mange av de opprinnelige elementene intakt. Det vil si at det er både velpleide partier og kupert skog. En blanding av kultivert og vill natur, som er karakteristisk for den tids parkanlegg. Og denne har en ekstra snert fordi den ligger i sjøkanten. Det er Norsk Hydro som eier og vedlikeholder området, og det setter nok alle som bruker denne sentrumsnæreparken stor pris på. Starten på 10 km-løypa begynner her, og alle de andre distansene går også her på sin siste mil mot mål. 
 

(Foto: Marit Karlsen) 

VETTAKOLLEN. En yndet topp mellom Holmenkollen og Sognsvann, og den byr på en av de beste utsiktene over Oslo. Dette punktet er fra 2018 et nytt innslag i Ecotrail Oslo 80km-traseen. En fotograf vil forevige deltakerne når de endelig er helt på toppen og har Oslogryta under seg. 
Vettakollen. Photo: Marit Karlsen
 
(Foto: Marit Karlsen)

BOGSTADVANNET. En stemningsfull innsjø, med utløp i Lysakerelva. Med unntak av 10 km, går alle distansene i Ecotrail Oslo forbi her. Hør på naturen!

LYSAKERELVA. En naturskatt som er 7,4 km lang og renner fra Bogstadvannet og munner ut i Oslofjorden, mellom Snarøya og Bygdøy – også kjent som Lysakerfjorden. Alle distansene, med unntak av 10 km, i Ecotrail Oslo går ned langs elva. Grensen mellom Oslo og Bærum følger Lysakerelva, og løypa vår går på begge sider. Derfor sier vi "Oslo-siden" og "Bærum-siden".

Oslo og Bærum kommune har gjort en formidabel jobb med å utarbeide stiene på hver sin side av elva.

Det er mye blandingsskog med rik flora og sjeldne sump- og vannplanter. Det er store forekomster av edelløvskog som hegg og ask, men det er også betydelig innslag av døde og råtne løvtrær. Men nettopp fordi det ikke har vært systematisk rydding eller uttak av trær så har plante- og dyreriket fått helt supre forhold å leve under. Det er registrert 102 forskjellige fuglearter, blant annet den truede dvergspetten. Og det er mye ørret og laks. Bortsett fra de ”vanlige dyra” vi kan se i byen og i den bynære sonen, er det også observert hjort, mår og gaupe i utkanten av dalen langs elva. De høyeste fossene er Jarfossen med et fall på 22 meter og Granfossen (bilde) med et fall på 12,35 meter. 

Lysakerelva har et totalt fall på 145 meter, men ikke tro at det går nedover hele veien, det er  kupert og stedvis tekniske stier. Hvis det er våte forhold løpsdagen, er det greit med terrengsko her.
Lysakerelva. Photo by Carolina Nistico
(Foto: Carolina Nistico)

OPERAEN. Oslos mest besøkte turistmål siden 2009. Alle forestillingene er utsolgt, men mange vil også bare se på bygget og gå på taket. Snøhetta Arkitekter har motatt en rekke internasjonale priser for dette enestående bygget, som også er en stor opplevelse innvendig. Alle som kommer til mål i Ecotrail Oslo kan sitte med en pils i målområdet og se rett over på den praktfulle storstua som duver ned i fjorden i Bjørvika. Dette bildet ble tatt i februar for to år siden, da var det mulig å gå rett over...#oslove
Oslo Opera. Photo by Marit Karlsen
(Foto: Marit Karlsen)

Vi er på langt nær i mål!

Her kommer det mer.