Back to top

Camelbak

CamelBaks ideer og innovasjoner vokser fortsatt ut fra menneskets mest grunnleggende behov: Dekke tørsten.

CamelBak startet med en oppfinner som het Eidson (ikke Edison). Hvis det ikke var plass til mer vann på sykkelen, måtte rytteren bære det. Det virker logisk. Den gangen, midt på 1980-tallet, var imidlertid det en ny tanke. Behovet – mer praktisk, raskere og mer effektiv væsketilførsel når man er aktiv – har ikke forandret seg gjennom CamelBak-historien. 

Hjemmeside: www.camelbak.com