Back to top

ØNSKER DU Å BIDRA SOM FUNKSJONÆR?

Vi betaler lokale idrettslag som ønsker å tjene til klubben sin og stiller med funksjonærer i vårt arrangement. Men vi trenger enda flere.
Alt fra bemanning i målområdet til løypevakter og betjening på drikke- og matstasjoner. Ønsker du å være med som funksjonær?
Ta isåfall kontakt! marit _ ecotrailoslo.com