Back to top

ØNSKER DU Å BIDRA SOM FUNKSJONÆR?

Vi betaler lokale idrettslag for å bidra med frivillige. Men vi trenger enda flere. Alt fra bemanning i målområdet til løypevakter og betjening på drikke- og matstasjoner. Ønsker du å være med som funksjonær?
Ta isåfall kontakt! marit _ ecotrailoslo.com