Back to top

MÅLOMRÅDET PÅ VIPPA


Akershustranda 25.

 

Vippa er en mathall som ligger i fjordkanten, på Vippetangen. Rett sydøst for Akershus festning. Vippetangen har en rik historie, blant annet som havneanlegg for atlanterhavstrafikken, også kjent som "Amerikabåtene", fiskehall og en kornsilo. 

Den store hallen på kaikanten fungerer nå som knutepunkt for matboder, og tilbyr bærekraftig og mangfoldig mat til Oslos travle matlandskap. Siden åpningen i april 2017 har Vippas fokus vært å skape et etisk og flerkulturelt miljø for både de som driver matbodene og gjestene som besøker dem. 

Vippa er en arena hvor bønder, produsenter, uerfarne og erfarne kokker, men også folk fra Oslo (og resten av verden) kan møtes og dele tanker. Dette inkluderer opplæring om alt fra kompostering/resirkulering til anskaffelse og bruk av råvarer. Det legges også vekt på læring på jobben, der erfarne kokker jobber sammen med personer med mindre erfaring i matindustrien.

Vippa har kort sagt mat som et verktøy for å bringe mennesker sammen, og de jobber aktivt for å skape et mangfoldig og spennende sted – både for de som jobber der og gjestene. 

Nyt både maten og beliggenheten på Vippa!  

https://www.vippa.no

Ecotrail Oslo set up: