Back to top

Oppdatert informasjon om løpet 29.mai

Vi avventer situasjonen til rundt 20.mai

Raymond skuffet mange arrangører i dag. Samtidig er han selv også håpefull for lettelser som vil komme senere i mai. Vi lar derfor muligheten for å lage vårt covid-vennlige utendørsarrangement 29. mai fortsatt stå åpen. For det er mange som heier på at vi skal få det til. Oslo Kommune og øvrige grunneiere har for øvrig gitt tillatelse.

Men vi må altså avvente ytterligere to uker, når Byrådet skal legge frem lettelser som vil gjelde for slutten av mai. Rett etter den pressekonferansen de har annonsert at de skal holde rundt 20.mai, vil vi sende ut en epost til alle påmeldte. Vi legger også ut informasjon på vår hjemmeside, den oppdateres jevnlig. Her får du også svar på ofte stilte spørsmål som både gjelder din påmelding og løpet generelt.

Starttider på hver løpsdistanse er også lagt ut, men merk at disse ikke er endelige. I mellomtiden håper vi at du får løpt mye og at du har et mål du har satt deg 29. mai!