Back to top

Forskningsprosjekt om miljøbevissthet i idrettsarrangementer

Spørreundersøkelse til forskningsprosjekt

Ecotrail Oslo er invitert til å være med i et spennende forskningsprosjekt om miljøbevissthet. Idrettsarrangement og bærekraft er foreløpig ikke et utforsket tema, det finnes lite forskningsbasert kunnskap om dette i Norge. Vi hadde derfor satt stor pris på om du hadde satt av 5-10min til å svare på undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt ved Nord universitet. Formålet med prosjektet er hvordan idrettsarrangementer kan bidra til økt kunnskap og bevissthet om klima og bærekraftig utvikling. Via linken finner du informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Den anonyme spørreundersøkelsen kan du besvare her.

På forhånd tusen takk for ditt verdifulle bidrag til forskningsprosjektet!