Back to top

Løypemerkene er fjernet

Ecotrail Oslo har ikke plastbånd, men nedbrytbare bånd. De er rødgule. Vi bruker også miljøspray i kryss på asfalt og som forsvinner ved nedbør. Hele løypa på totalt 80 km ryddes etter løpet.

Vi kan ikke rydde før løpet er slutt, og vi kan heller ikke fjerne merker når det er mørkt. Merkene, skilt og markflagg fjernes dagen etter. Altså innen 24 timer. Ser du en rekke med våre bånd dagen etter, har vi ikke kommet til den strekningen enda. Den skal altså ryddes. 

Ser du kun ett eller to bånd på en lengre strekning, har vi dessverre oversett det. En menneskelig glipp. Fint om du tar det ned, putter det i lomma og kaster det etter turen. 

Etter løpet 7.august fant vi ikke et eneste sjokoladepapir eller geltube. Heller ikke bananskall.
Det gleder oss veldig at deltagerne er bevisste på ikke å etterlate seg spor! 
Stolte av dere!