Back to top

Smittevernregler

Ecotrail Oslo 2021 følger smittevernregler fra FHI.

Ecotrail Oslo er en samlebetegnelse for fem arrangementer som går samme dag av logistiske hensyn; Trail 10km, Trail 21 km, Trail 31 km, Trail 50 km og Trail 80 km. 

Hver distanse har både forskjellige startområder og starttider, og arrangeres som separate events. De følger delvis samme trasé. Startpuljene er inndelt i kohorter av inntil 200 personer per kohort og maks fire kohorter per dag per distanse. Alt foregår samme dag, lørdag 7. august 2021. 

For eventuell effektiv smittesporing har vi navn og kontaktinformasjon på alle deltagere og funksjonærer. 

Funksjonærer har munnbind og hansker. Drikke, mat og medaljer er «self-service».  Funksjonærer passer på at vannkanner har en avstand på minimum 1 meter. 

Deltagere som må ta kollektivtransport eller shuttlebus er informert om at det er påbudt med munnbind.
Ved påstigning på våre shuttlebusser er det funksjonær som passer på at deltagere bruker munnbind. 

Det står håndsprit på alle selvbetjeningsbord som løpere er pålagt å benytte. Det samme gjelder for toaletter. 

Bagasjehåndtering: Bagasje pakkes puljevis (iSekk) med 100 bager i hver. Kjøres av sjåfører med innleide biler. Selvbetjening (kø med 2 meter avstand) ved innlevering. Utleveres ved å vise startnummer. Utleveres av funksjonærer med hansker og munnbind. 

Arrangementet  foregår i sin helhet utendørs. 

Felles målområde på Salt i Bjørvika. 
Puljene kommer spredt gjennom dagen: fra kl. 10.30- 20.00. Flowanalysen estimerer maksimum 120 deltagere innenfor målstreken samtidig.
Det er separate soner for bagasjehåndtering per distanse. SALT er et offentlig sted, uten begrensning på antall personer som kan passere der. 

SALT har mat- og drikke servering. 
Dersom deltagere ønsker sitteplass på SALT vil det være en vert i «utdeling av bagasjeområdet som vil hjelpe til med å finne bord. 

1-meteren skal opprettholdes / anbefales / minnes på.

Deltagere / funksjonærer med symptomer skal ikke delta. 

Smittevernansvarlig:

Marit Karlsen
Daglig leder / Race Director
marit@ecotrailoslo.com
Mobile: +47 932 49 309