Back to top

Vi har sendt inn vår nominasjon. Har du?

Norsk Friluftsliv, WWF og DNT inviterer hele Norges befolkning til å nominere naturopplevelser de er redde for å miste, for å skape oppmerksomhet rundt viktigheten av å bevare norsk natur.  

Alle nominasjonene som kommer inn skal settes sammen til en «Rødliste for truede naturopplevelser», inspirert av den velkjente rødlista for truede arter.

Organisasjonene skal så bruke denne til å jobbe fram tiltak og løsninger for å ivareta naturen og opplevelsene, som blant annet vil presenteres for politikere og myndigheter.

Vi håper du engasjerer deg og og sender inn din nominasjon! Det kan være alt fra hundremeterskogen i ditt nærmiljø til store fjellområder, stjerneklar himmel…Kort sagt det du er redd for å miste. Du sender inn ditt bidrag innen 30. april her: https://www.wwf.no/engasjer-deg/verdtaabevare

Bildet over er forøvrig fra Lysakerelven, som ligger klemt mellom en av Norges tettest befolkede områder, og hvor løypa til Ecotrail går gjennom.